Stichting Interactie Eben Haëzer
Foto Eben Haëzer

Doelstelling en beleidsplan

Het doel van de Stichting Interactie Eben Haëzer is ‘het verlenen van hulp in die gevallen, welke buiten bezwaar van de verpleeg- en verzorgingsprijs en de exploitatie bevorderlijk geacht mogen worden voor het welzijn van de bewoners, cliënten en personeel van het Woon- en Zorgcentrum Eben Haëzer, zulks in de ruimste zin.’ (artikel 2 van de Statuten)

Meer bijzonderheden vindt u in het beleidsplan (pdf).
De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur, contactgegevens

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Paula Irik (voorzitter), Wapke Russchen (secretaris), Johan Russchen (penningmeester), Agita Sanders, Vera Donker en Theo van Dalen.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen honorarium of onkostenvergoeding.

Postadres:Sinderenstraat 140, 1107 TR Amsterdam
E-mail:jrusschen@cordaan.nl
Telefoon:020-6975873 (Theo van Dalen)
Fiscaal nummer: 8104.45.499
Handelsregister: 34167286
Bankrekening:NL13 INGB 0663 6311 06

Verslagen

Hier kunt u jaarverslagen en financiële verslagen downloaden:
Jaarverslag 2018 (pdf)
Jaarverslag 2017 (pdf)
2018-2019 Financieel (pdf)
2017-2018 Financieel (pdf)

Wat wij doen

Onlangs werd met onze steun een musical uitgevoerd.

bedankje voor musical

Website gerealiseerd door Arian Verheij | Woord & Geschrift, Nijmegen